STIPENDIER

Sveriges Film- & Videoförbund (SFV) erbjuder årligen olika typer av stipendier riktade till sina medlemmar.

Som filmskapare, filmarbetare och för alla andra som skapar med rörliga bilder, stöter man ofta på utmaningar när det gäller att förverkliga sina idéer. Goda idéer är en bra början men det kan behövas resurser. SFV vill därför ge våra medlemmar möjligheten att söka ett stipendium och på så sätt göra det lättare att genomföra och producera sina projekt. Vi vill även uppmuntra till att bedriva sina projekt som studiecirklar via oss i samarbete med Kulturens Bildningsförbund, vilket genererar ännu mer pengar till projekten.

För att se vilka stipendier som är aktuella för tillfället går du in på de olika underrubrikerna under fliken Stipendier.