SFV Filmstipendium – Ansökningsformulär

Ansökan SFV - filmstipendium 2018

SFV-filmstipendium är ett nytt stipendium, med syfte att främja filmare och filmproduktion i föreningslivet.

 • Denna e-postadress kommer fungera som huvudsaklig kontakt mot SFV.
 • I denna stad verkar jag som filmare.
 • Vilket stipendium söker du?

  Det går att söka båda stipendietyperna, men en kan bara få ett av dem
 • Om ert filmprojekt:

 • till exempel: handling, syfte, innehåll, målsättning eller det just ni vill berätta. max 1000 tecken
 • Vilka är ni, vad gör ni? max 1000 tecken
 • Vi är nyfikna på er och ert engagemang max 1000 tecken
 • Till exempel förproduktion, inspelning, klippning, när planeras filmen vara färdig? max 500 tecken
 • Vad ska pengarna användas till? Beskriv kostnader och intäkter, vilka andra finansiärer finns i projektet? Annan finansiering är inte obligatorisk. max 500 tecken
 • till exempel gestaltning, plattform för visning, teknik, estetik, övriga samarbeten. max 1000 tecken
 • Accepterade filtyper: pdf.
  Max 10 mb i PDF format (går att exportera från till exempel word och pages)
 • Länk till trailer eller annat intressant material som ni vill visa för oss