Personuppgiftslagen

Här hittar du mer information om rättigheter inom ramen för personuppgiftslagen

De registrerades rättigheter

Rättsliga grunder för personuppgiftesbehandling