Vad är SFV?

SFV står för Sveriges Film- och Videoförbund och är en ideell organisation som har funnits sedan 1940.
Vår främsta uppgift är att främja icke-kommersiellt filmskapande på alla nivåer.
SFV har i över 60 år, årligen arrangerat Sveriges Kortfilmfestival där alla är välkomna att anmäla sina filmer.
Medlem i SFV anmäler dessutom sin film gratis och har även chans att bli utvald att representera Sverige på UNICA VM i icke-kommersiell film. UNICA har 35 europeiska medlemsländer och arrangeras av olika värdländer varje år.

UNICA 2019 arrangeras av Nederländerna på Theater Figi i Zeist och UNICA 2020 arrangeras av Storbrittanien på Crescent Theatre i Birmingham. Alla filmintresserade “world-wide” är välkomna att vara med på UNICA. (se UNICA 2019)

SFV jobbar för att:
– Bygga broar mellan alla som håller på med film, oavsett nivå (professionella/studenter/amatörer osv.)
– Främja filmen inom kulturens värld
– Hjälpa våra medlemmar att hitta nätverk, visningsmöjligheter för sina filmer och finansiering.
–  Ge medlemmar möjlighet att lära sig mer om filmskapande, filmen som konstform och om filmindustrin
– Minska klyftan mellan amatör och professionell filmskapare
– Sprida kunskap om filmskapande, filmskapare och film

SFV gör detta bland annat genom att:
– Årligen arrangera Sveriges Kortfilmsfestival
– Årligen dela ut filmstipendium
– Distribuera och visa medlemmars filmer vid olika tillfällen
– Anordna inspirationsdagar med workshops, föreläsningar, visningar och mer
– Bygga närverk mellan medlemmar, filmföreningar, organisationer, institutioner, företag, kulturarbetare, filmskolor m.fl
– Jobba internationellt via nätverkande och filmvisningar
– Arbeta med filmskapande i relation till migration, utbildning och deltagarkultur
– Representera filmen inom kulturpolitiken
– Representera filmen i AX samt Sverige i UNICA
– SFV är också medlem i Kulturens Bildningsförbund och Föreningen Norden

Välkommen att bli medlem i SFV för 150 kr/år.

Om du är yrkesverksam inom film kan du även bli medlem i OFF, FRF eller WIFT.

Vi vill att film ska göras av alla
Vi vill att film ska handla om alla
Vi vill att film ska ses av alla