Vad är SFV?

Broschyr om Sveriges film- och videoförbund

Sveriges Film- och Videoförbund (SFV) grundades 1940, är ett riksförbund inom det ideella kulturområdet och en brygga mellan den ideella filmaren och det etablerade etablissimanget.
Filmpolitiskt är vi en röst genom att delta vid nationella filmevenemang och bygga kontakter med relevanta förbund och institutioner. Vi verkar även internationellt och på så vis sprider vi våra medlemmars och den svenska filmen i världen. Förbundets främsta uppgift är att främja icke-kommersiellt filmskapande i alla genrer, på alla nivåer och naturligtvis att stödja våra medlemmar. SFV arbetar för mångfald, ​jämställdhet​ ​och​ en breddad ​representation, vilket också är vår värdegrund. 

Vi vill att film ska göras av alla
Vi vill att film ska handla om alla
Vi vill att film ska ses av alla

Välkommen att bli medlem i SFV och stöd vårt arbete för 150 kr/år. 

SFV har i över 60 år, årligen arrangerat Sveriges Kortfilmfestival (SKFF), SFVs flaggskepp, där alla är välkomna att anmäla sina filmer. Medlem i SFV anmäler sin film gratis och har även chans att bli utvald att representera Sverige på UNICA VM i icke-kommersiell film. UNICA har 35 europeiska medlemsländer och festivalen arrangeras varje år av och i olika värdländer.
UNICA 2019 arrangerades av Nederländerna på Theater Figi i Zeist.
UNICA 2020 arrangeras av UK på Crescent Theatre i Birmingham.
UNICA 2021 kommer att arrangeras i Polen
ALLA filmintresserade är välkomna att vara med på UNICA festivalen.

SFV består av en styrelse som arbetar ideellt och vi välkomnar alltid fler krafter i vårt lag. Om du är intresserad av film, vill göra en god insats för vår sak, maila din CV, referenser och kort om varför du tycker det är viktigt och roligt att vara med oss i vår arbete, till styrelsen@sfvforbund.se

SFVs styrelse arbetar för att:
– Bygga broar mellan alla som håller på med film, oavsett nivå (professionella/studenter/amatörer m.fl.)
– Främja filmen inom kulturens värld
– Hjälpa våra medlemmar att hitta nätverk, finansiering och visningsmöjligheter för sina filmer.
–  Ge medlemmar möjlighet att lära sig mer om filmskapande, filmen som konstform och om filmindustrin.
– Minska klyftan mellan amatör och professionell filmskapare
– Sprida kunskap om filmskapande, filmskapare och film

SFV gör detta bland annat genom att:
– Årligen arrangera Sveriges Kortfilmsfestival
– Årligen dela ut filmstipendium
– Distribuera och visa medlemmars filmer vid olika tillfällen
– Anordna inspirationsdagar med workshops, föreläsningar, visningar m.m
– Bygga nätverk mellan medlemmar, filmföreningar, organisationer, institutioner, företag, kulturarbetare, filmskolor m.fl
– Jobba internationellt via nätverkande och filmvisningar
– Arbeta med filmskapande i relation till migration, utbildning och deltagarkultur
– Representera filmen inom kulturpolitiken
– Representera filmen i AX samt Sverige i UNICA
– SFV är medlem i Kulturens Bildningsförbund och Föreningen Norden

SFVs målgrupper är alla de som sysslar med film oavsett nivå. Det gäller professionella, icke-kommersiella, filmskolor, filmklubbar samt även alla som är intresserad av att titta på film! I grunden riktar vi oss till personer som sysslar med icke kommersiell film men då vi även är en brygga mellan den ideella filmaren och det etablerade etablissemanget är alla som sysslar med film viktiga för SFV.
Välkommen att bli medlem i SFV och stöd vårt arbete för 150 kr/år

Vi vill att film ska göras av alla
Vi vill att film ska handla om alla
Vi vill att film ska ses av alla

Om du är yrkesverksam inom film kan du även bli medlem i OFF, FRF eller WIFT