UNICA & INTERNATIONELLT

INTERNATIONELLT ARBETE

SFV representerar Sverige internationellt inom den icke-kommersiella filmen, bl. a genom medlemskap i UNICA. SFVs medlemmar har möjlighet att få sina filmer utvalda till internationella visningar och festivaler samt till Sveriges årliga filmprogram på UNICA. SFV:s Internationella representant är Aase Högfeldt, aase.hogfeldt@sfvforbund.se som började sitt arbete i förbundet med att vara med i UNICAS internationella jury 2017 i Dortmünd Tyskland.

UNICA – Världsförbundet

UNICA (UNION INTERNATIONALE DU CINÉMA) är sedan 1931 världsorganisationen för alla nationella icke-kommersiella filmförbund. SFV är den svenska representanten i UNICA som i sin tur är representerade i FN-organet UNESCO.
Drygt 30 länder är medlemmar. UNICAs målsättning är i korthet att “Promoting Non-Commercial Film & Video Making”
Varje medlemsland erhåller från UNICA varje år en guldmedalj, att delas ut till någon som har gjort speciella insatser för främjandet av icke-kommersiell film i sitt land. Insatserna kan avse både lokal och nationell nivå.

UNICA – Filmfestivalen

Varje år arrangeras världsmästerskapet i icke-kommersiell film på den internationella filmfestivalen UNICA.
Festivalprogrammet innehåller åtta dagar fyllda av filmvisningar, diskussioner, workshop för unga filmare 18-25 år, invigningsfest, avslutningsbankett men även ett par gemensamma utflykter och middagar för att tillsammans ta del av värdlandets specifika kultur. Alla medlemsländers medlemmar är välkomna att deltaga i UNICA

UNICA arrangeras varje år av ett värdland och det är en mycket speciell upplevelse att vistas tillsammans med omkring 400 andra filmintresserade i en dryg vecka för att utbyta erfarenheter och se världens bästa filmer från 30 länder.

Varje medlemsland har rätt att ställa upp med ett 60 minuters filmprogram inklusive 2 minuters paus mellan varje film.
Filmerna bedöms av en internationell jury på fem personer. GULD, SILVER och BRONS medaljer delas ut i de fyra kategorierna: 1. Ordinarie klassen, 2. Unga filmare, 3. Filmskoleklassen och 4. ” World Minute Movie Cup”.
Ett av de deltagande medlemsländerna tilldelas priset “Most Interesting National Programme” vilket gick till Sverige 2018.
Prix International CICT-UNESCO ”Delmiro de Caralt”  är det mest ärofyllda filmpriset, som väljs ut från alla deltagande filmer i alla kategorier. 2018 gick priset till den svenska dokumentären “I Have to Save the World a Little” av Peppe Andersson

UNICA – World Minute Movie Cup
På initiativ av Sveriges Film och Videoförbund införde UNICA infördes 1985 en särskild tävling för 1 minutfilmer ” World Minute Movie Cup” WMMC. Tävlingen är en mycket uppskattad del av festivalen och idén om minutfilm har sedan dess spridits till många andra länder runt om i världen.  I till exempel Kroatien görs en Minutfilmfestival varje år sedan 26 år tillbaks.

Läs mer om UNICA här»  

SFV har varit värdland för UNICA-festivalen två gånger; 1947 i Saltsjöbaden och 1990 i Västerås.
UNICA 2017 var värdlandet Tyskland och UNICA 2018 gick av stapeln i Tjeckien.
UNICA 2019 kommer att äga rum i Zeist Nederländerna och UNICA 202o är förlagd till UK.
UNICAs President är Dave Waterson och styrelsen består av de 35 medlemsländerna.