Filmklubbar

Här finner du film- och videoklubbar runt om i landet som är anslutna till SFV.
Bli medlem i den som passar dig bäst.

Ericssons Film- och Videoklubb
Är kanske den SFV-anslutna förening som har de mest innehållsrika webbsidorna. Här får man nästan veta allt som är värt att veta och lite till. Klubben har många medlemmar och därför kan de verkligen ha nytta av att kommunicera även inom klubben via Internet, t ex bokning av redigeringsutrustning kan göras via nätet. Lysande! Vi får veta en hel del om klubben.

Filmklubben Parentesen
Aktiv i Södertälje är en av Sveriges framgångsrikaste klubbar när det gäller filmtävlingar; åtminstone minutfilmtävlingen som vunnits ofta! Populär klubb för alla.

Flipshot
En filmklubb i Linköping med omnejd.

Skånes Film- och Videoklubb
Har firat 50 år. En av de största klubbarna i landet.

Sollentuna Filmklubb
Har trevliga och informativa sidor med utförlig information om sina filmer, stadgar, verksamhetsplan och en del bra länkar till andra filmsidor. Lätt att hitta i och snyggt gjort. Ett föredöme för andra klubbar, inte minst listan på sina filmer.

Värmlands filmförbund
En av landets största klubbar. Årlig tävling: Film-Örnen.

Örebro Filmklubb
En filmklubb i Örebro som anordnar kurser, gör gemensamma resor, gör filmproduktioner.