Starta en förening

En förening är en grupp människor med ett gemensamt intresse som förenar sig för att enklare kunna driva sin verksamhet. Det är svårt att göra film ensam. Genom att jobba i en förening framstår ni som mer seriösa och pålitliga och har därför lättare att söka bidrag från SFV, er kommun eller andra organisationer. Dessutom säkerställer föreningsformen att er verksamhet bedrivs på ett demokratiskt och schysst sätt.

Hur gör ni för att bilda en förening och ansluta den till SFV? Först och främst så måste ni vara minst fem personer. Är ni det är ni bara några enkla steg från att ha bildat en förening!

1. Vad ska föreningen göra?

Göra egna filmer, hålla kurser, titta på filmer, anordna en festival? För att föreningen ska kunna gå med i SFV så måste den syssla med film men det hindrar er inte från att göra annat också.

2. Vad ska föreningen heta?

Att välja namn är bland det roligaste men också mest utmanande med att starta en förening. Ofta tar föreningar namn efter var de hör hemma, som exempelvis Stockholms Film- och Videoklubb eller Filmklubben Stockholm. Ibland kan det vara smart att ta namn som signalerar seriositet och som andra lätt kan förstå.

3. Vem ska göra vad?

Alla föreningar har en styrelse, alltså en grupp personer som sköter föreningen. Styrelsen tar hand om ekonomin, söker bidrag från SFV och planerar föreningens framtid. I styrelsen måste det finnas en ordförande, kassör och en sekreterare.

4. Bilda föreningen!

Nästa steg blir att faktiskt bilda föreningen och för att göra det behöver ni ha ett så kallat konstituerande årsmöte, alltså ett möte där ni väljer att bilda föreningen. Bjud in alla som är intresserade av vad ni gör, ju fler som vill hjälpa till desto bättre!

På det konstituerande årsmötet måste ni ta ett antal beslut: 1) Beslut om att bilda föreningen 2) Anta stadgar (alltså föreningens lagar och regler) och 3) Välja styrelse. För att verkställa de beslut som ni tar på årsmötet måste ni skriva ett protokoll, det behöver ni också för att bli medlemmar i SFV och kunna öppna ett bankkonto (som behövs för att kunna ta emot bidrag från oss).

SFV har exempelstadgar som ni kan använda så slipper ni skriva egna (vilket är svårt!). Vi har också tagit fram en protokollmall för konstituerande årsmöte så att ni inte missar någon viktig punkt.

5. Anslut föreningen till SFV

När ni har haft årsmötet och samlat in minst fem medlemmar kan ni ansöka om föreningsmedlemskap i SFV!

6. Versamhetsplan och budget

En verksamhetsplan berättar vad föreningen ska göra under kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen hjälper föreningen att jobba mot konkreta mål och utvecklas eller göra det som årsmötet tycker är betydelsefullt. En verksamhetsplan behöver inte vara omfattande eller svår att skriva, den skulle kunna se ut så här:

Filmklubben Filmarna ska under kommande verksamhetsår göra minst en gemensam klubbfilm. Föreningen ska dessutom ordna en filmvisning av medlemmarnas filmer innan sommaren samt anordna minst två kurser i kamerateknik.

Vissa föreningar skriver in olika mål i sin verksamhetsplan, som att föreningen ska öka sitt medlemsantal, söka kommunbidrag, bilda studiecirklar eller bygga en ny hemsida. Hur er förening ska göra får ni bestämma själva.

Att jobba efter en budget kan låta svårt, men det behöver inte vara krångligare än att föreningen skriver ner vilka intäkter den kommer ha och vilka utgifter som är att vänta. Genom att jobba med en budget är det enklare att hålla koll på pengarna och se till att de hamnar på rätt saker. En budget skulle kunna se ut så här:

INTÄKTER
Medlemsavgifter: 2 000 kr
Studiecirklar: 8 000 kr

Tot: 10 000 kr

UTGIFTER
Filmproduktion: 3 000 kr
Inköp av ny utrustning: 4 000 kr
Filmvisning: 200 kr
Kursverksamhet: 2 000 kr
Övrigt: 800 kr

Tot: 10 000 kr

7. Organisationsnummer

Organisationsnummer fungerar som ett personnummer för föreningen. Vissa banker kräver att ni har ett organisationsnummer för att kunna öppna ett bankkonto, ibland behöver ni det för att boka lokaler och dessutom ger ett organisationsnummer ett seriöst intryck. Det kostar inget att skaffa ett organisationsnummer och ni gör det här på Skatteverkets hemsida.

8. Öppna bankkonto

Föreningen måste ha ett bankkonto för att kunna ta emot bidrag från SFV. Många banker låter föreningar öppna konton gratis eller åtminstone till ett schysst pris. Hör dig för om vilken bank som ger bäst pris innan föreningen öppnar ett konto. För att banken ska kunna öppna ett konto åt föreningen måste ni ta med era stadgar, årsmötesprotokoll och om det behövs ett protokoll där det framgår vem som är föreningens firmatecknare. Om ni använder SFV:s exempelstadgar och protokollmall behöver ni hålla ett styrelsemöte där ni väljer firmatecknare, alltså den eller de personer som får ingå avtal i föreningens namn.