Studiecirklar

Starta en filmcirkel i Sveriges Film och Videoförbund (SFV)

Vill du och dina vänner/din filmförening starta en filmcirkel? Ni kan till exempel göra kortfilm, träna manusskrivning eller filmklippning ihop. Eller se filmer som ni sen diskuterar. Läs våra inspirerande kursplaner för att komma igång!

Välj en av kursplanerna till cirkeln, alternativt modifiera en av dem. För att kunna starta en cirkel i SFV ska ni vara en ansluten förening. Vill ni anslutna er till SFV? Här på hemsidan finns en guide för hur man startar en förening och ansluter sig till SFV.

Formalia vid start av filmcirkel

En cirkel måste alltid bestå av minst tre personer som är över 13 år. Vid minst tre sammankomster och som lägst nio studietimmar möts man för att gemensamt söka kunskap. Cirkelledaren kan vara en av de tre. Genom att dokumentera ert gemensamma lärande via ett studieförbund får ni möjlighet till stöd/bidrag till er filmcirkel.

Föranmälan

SFV har ett samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet, ett studieförbund som ger stöd till folkbildande verksamhet. Ladda ned och skriv ut ”Föranmälan” från Kulturens bildningsverksamhet kulturens.se.

Innan du skickar in blanketten: notera att cirkeln drivs inom SFV. Frågor om formalia ställs till Kulturens Bildningsverksamhet som är uppdaterade kring folkbildningens regler.

Cirkellistan

Snart får er kontaktperson cirkellistan. Börja med att kontrollera uppgifterna på listan. Stryk över felaktiga uppgifter och skriv in ändringar. Skicka gärna runt listan i gruppen så alla får se till att de egna personuppgifterna är korrekta. Deltagarnas namn, adress och personnummer är obligatoriska uppgifter. En lathund för hur man fyller i listan finns på www.kulturens.se.

Bra att veta

På cirkellistan noteras dag och månad för varje träff. Deltagarnas närvaro eller frånvaro markeras varje gång. Sätt ett lodrätt streck för närvaro / och ett minusstreck – för frånvaro. Då närvarolistan är en värdehandling fylls den i med bläck.

Utse någon att ta hand om listan, det behöver inte vara cirkelledaren. Det ska alltid finnas någon som står som ledare vid varje träff. Skriv in på listan vem som fungerat som ledare om den ordinarie ledaren varit frånvarande vid någon av träffarna. Man kan vara två ledare och turas om.

Antalet deltagare summeras varje träff. Många ses på oregelbundna tider, därför anger man antalet studietimmar (à 45 minuter) per gång. Efter sista träffen skrivs listan under av cirkelledaren. Har cirkellistan flera sidor skriver man under på varje sida. Om ledaren varit frånvarande vid någon träff skriver även den vikarierande ledaren under.

Skicka in cirkellistan till Kulturens Bildningsverksamhet efter avslutad termin/kurs. Den inskickade listan ska vara i original, men ta gärna en kopia för eget bruk.

För mer information och blanketter, gå in på www.kulturens.se

Kursplaner

Här finner du SFV tillgängliga kursplaner.