Föreningsstöd

SFV försöker stötta sina medlemsföreningar så mycket som möjligt. Här hittar du information om alla våra formar av stöd.

Studiecirklar
Lärande verksamhet får alla möjliga stöd genom SFV:s medlemskap i Kulturens Bildningsförbund.