SÖK stipendier 2021

Sveriges Film- & Videoförbund (SFV) erbjuder årligen olika typer av stipendier riktade till sina medlemmar.
Årets stipendier kan du söka mellan 9:e april och 15:e maj 2021!

Som filmskapare, filmarbetare och för alla andra som skapar med rörliga bilder, stöter man ofta på utmaningar när det gäller att förverkliga sina idéer. Goda idéer är en bra början men det kan behövas resurser. SFV vill därför ge våra medlemmar möjligheten att söka ett stipendium och på så sätt göra det lättare att genomföra och producera sina projekt. Vi vill även uppmuntra till att bedriva sina projekt som studiecirklar via oss i samarbete med Kulturens Bildningsförbund, vilket genererar ännu mer pengar till projekten.

Sök vårt filmstipendium redan idag!

Nu finns möjligheten för dig som är medlem hos Sveriges Film- och Videoförbund (SFV) att söka ett filmstipendium.
Stipendierna delas ut i samarbete med studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet.

Under vårterminen är det totalt tre olika stipendium som delas ut, varje på 5000 kronor. Stipendierna inkluderar även hjälp att starta flera studiecirklar som kan generera ytterligare medel till era projekt. Det är därför särskilt viktigt att du som söker har en idé som går att genomföra tillsammans med minst två andra personer på distans. 

Stipendiet är en chans som även omfattar möjligheten att ingå i ett nationellt nätverk för filmare och andra kulturarbetare och därigenom kunna skapa nya kontakter och nå ut över hela landet genom våra kanaler.
Stipendiaternas filmer kan även i framtiden komma att bli erbjudna visningar under något eller flera av våra arrangemang. Vi ser gärna att stipendiaten möjliggör kreativt skapande, personlig utveckling och givande samarbeten mellan människor. 

Ansökan till stipendierna är öppen mellan 9:e april och 15:e maj 2021.

OBS! Stipendiet är en medlemsförmån och ges till personer som är medlemmar i SFV eller i någon av våra medlemsföreningar. Om du inte redan är medlem hos oss, kan du enkelt bli det här. Stipendiekommittén utgörs av delar i styrelsen för Sveriges Film- och Videoförbund samt tidigare stipendiater. Kommitténs beslut är slutgiltigt och går inte att överklaga.

Stipendiet ges till dig som:

 •     Vill genomföra ett nytt eller redan pågående projekt kring film eller rörlig bild
 •     Har en tydlig idé om hur ni tänker lägga upp arbetet med filmprojektet
 •     Vi ser gärna att projektet visar hur det är ett initiativ som inspirerar andra till kreativt skapande
 •     Projektet får inte göras inom ramen för en utbildning, däremot går det bra att vara student och du behöver vara över 16 år
 •     Är intresserad av att driva hela eller delar av ditt projekt som en studiecirkel

Ansök genom att svara på följande frågor: 

Svaren mejlas (som PDF-bilaga) till stipendier@sfvforbund.se

 1.     Vad ska stipendiet användas till?
 2.     Berätta kort om det projekt som du skulle vilja genomföra. Vilka du samarbetar med, vad er tidsplan är och vilka förutsättningar ni har.
 3.     Känner du till hur och varför en kan bedriva studiecirkelverksamhet?
 4.     Kontaktuppgifter inkl. namn, personnummer, kön (kvinna/man/annat/vill ej svara), adress, telefonnummer, om du är medlem direkt i SFV eller i vilken medlemsförening, samt bankkontonummer
 5.     Ett fotografi på dig som vi får lov att dela på våra kanaler och i vår marknadsföring om du blir tilldelad stipendiet
 6.     Feedback till hur SVF kan förbättra förutsättningarna för våra medlemmar ytterligare
 7.     Vill du bli kontaktad angående att starta studiecirklar för ditt filmprojekt genom oss, även om du inte skulle få stipendiet?

Har du några frågor om stipendiet? 
Välkommen att kontakta oss på följande mailadress: stipendier@sfvforbund.se