2020 års stipendiater

Nu är årets (kris)-stipendiater utsedda. 2020 har varit minst sagt ett svårt år för alla och naturligtvis även för kulturarbetare i stort. Vi i SFV ville stötta våra medlemmar lite extra i år genom att tillsammans med Kulturens bildningsförbund utlysa och dela ut ett extra sk “krisstipendie” där förutom projektets art, vi även tagit hänsyn till den ekonomiska situation vår medlem hamnat i på grund av pandemin.

Vi gratulerar årets stipendiater och ser fram emot att få ta del av deras projekt framöver

1. Monica Mazzitelli för sitt filmprojekt “Tunneln” som är en del i ett större projekt kallat “Det stumma köttet” En konstnärlig dramadokumentär om kvinnokroppar som handelsvara.
2. Siri Pårup för sitt dokumentärfilmsprojekt “Järnkoll” om en smedja som gått i arv i flera generationer
3. Hanna Franzén för sitt foto&3D-projekt “Skolios” där 140 åriga foton och nytagna bilder, kommer att utmynna i en konstutställning
4. Gustav Bengtsson för sitt projekt “Florian”, en animerad film om barns utsatthet i svåra tider.
5. Simeon Frohm för sitt musik&filmprojekt “Basement” som är en del av ett större kallat “Rooms” som består i att skapa en atmosfär, tid och plats för alla rum i ett hus.

Sveriges Film- & Videoförbund (SFV) erbjuder årligen olika typer av stipendier riktade till sina medlemmar.

Som filmskapare, filmarbetare och för alla andra som skapar med rörliga bilder, stöter man ofta på utmaningar när det gäller att förverkliga sina idéer. Goda idéer är en bra början men det kan behövas resurser. SFV vill därför ge sina medlemmar möjligheten att söka ett stipendium för att på så sätt göra det lättare att genomföra och producera sitt projekt. Vi vill även uppmuntra till att bedriva sina projekt som studiecirklar via oss i samarbete med Kulturens Bildningsförbund, vilket genererar än mer pengar till projekten.