SFV ÅRSMÖTE söndag 1 DEC. 2019

SFVs årsmöte 2019 kommer att hållas i Kulturens lokaler på Ystadsvägen 17 i Malmö söndagen 1 december, så lägg detta datum på minnet!
Vi välkomnar alla våra medlemmar och återkommer med tider och mer specifik information asap.