Sveriges Kortfilmfestival 2019 – söker assistent!

Sveriges Film – och videoförbund söker en projektassistent till Sveriges Kortfilmfestival 2019! Ideellt uppdrag.

Festivalen hålls i Mars 2019 och är en samlingspunkt för icke kommersiell kortfilm.

Så vem söker vi?
Det är ett plus om du har tidigare erfarenhet av:
Jobba i projektform
Söka projektpengar från kommun och landsting
Hantera filmfiler
Intresse av att lär dej:
Marknadsföring
Bildhantering

Uppdraget är från Maj 2018 till April 2019. Du blir en del i teamet som har till uppdrag att arrangera festivalen från första ansökan till sista utvärderingen. Bland uppgifterna är att  hitta jurymedlemmar, ledsaga juryarbetet, assistera vid filhantering , assistera vid marknadsföring, assistera på festivalen mm.
Du bör kunna vara tillgänglig:
Sporadiskt (vid behov) under Maj – oktober och regelbundet (nån gång per vecka) under Oktober -April.
Välkommen med frågor!
Kontaktperson:

Lisa Blumenthal 076 5 808070 mail: lisa.blumenthal@sverigeskortfilmfestival.se

Med Vänliga Hälsningar

Projektledningsgruppen