SFV Filmstipendium 2018 öppet!

2018 erbjuder Sveriges Film- & Videoförbund, i samarbete med studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet, två typer av stipendium som det nu är möjligt att söka! Stipendierna är en nationell satsning och riktar sig främst till er som är på en tidig nivå i ert filmskapande.

Som ny filmskapare stöter man ofta på utmaningar när det gäller att förverkliga sina filmidéer. Goda idéer är en bra början men det kan behövas andra resurser också. SFV och Kulturens vill därför ge nya, talangfulla filmare möjligheten att söka ett stipendium och på så sätt göra det lättare att genomföra och producera sina filmprojekt.

Det finns två stipendietyper. Det första är på 4000 kronor och är tänkt som en snabb insats när ni behöver kvicka resurser. Den andra stipendietypen är på 7000 kronor och filmens arbetsprocess rapporteras som timmar i en studiecirkel.
Det är möjligt att söka bägge typerna, men det går att få max ett stipendium till sitt filmprojekt.

Ansökan till stipendierna är öppen mellan 15 Mars och 15 April.
Besked lämnas i maj. Observera att endast de som blir tilldelade ett stipendium får direkt besked.
Urvalet kommer att ske av SFVs stipendiegrupp vilken utgörs av ansvariga inom förbundsstyrelsen
och beslutet kan inte överklagas. Stipendiet är en medlemsförmån och ges bara till personer som är medlemmar eller anslutna via våra medlemsorganisationer.

Ansök här!