Ny ordförande för SFV!

Hej!

Jag är ny ordförande i Sveriges Film- och Videoförbund!

Sveriges Film och Videoförbund ska under 2018 fortsätta att växa med sin roll som röst för filmare i hela Sverige. Det behövs fokus på konstarten film. En film är inte intressant bara om den kan gå i ekonomisk vinst.

Filmen har idag en roll på gräsrotsnivå som kulturbärare av till exempel urban kultur. Filmen är ärlig på det sättet att den visar hur tiden vi lever i ser ut, vad vi tycker, vad vi hoppas. Med dramatik, beskrivande foto och musik och ljudläggning kan Alla historier få synas.  Alla sidor i samhället kan få en röst med inte bara vit medelklass bakom kameran. Detta är en spännande utveckling som SFV fortsätter att jobba för att underblåsa.

Så det är under spännande tider i Svensk film som jag går in på posten som ordförande för SFV.

Jag har varit engagerad i förbundet i fyra år och har en bakgrund som filmare. Jag hoppas kunna fortsätta det förändringsarbetet som föreningen jobbat med under de senaste åren. Ett stort varm tack till Freja Andersson igen för ett fantastiskt arbete som ordförande de senaste två åren.  Och tack till styrelsen för äran och förtroendet.

Allt gott

/Anna Virta