Nya styrelse och nya stadgar!

I onsdags var det dags för extra årsmöte i SFV. Medlemmarna valde en ny styrelse och antog nya stadgar.

De största nyheter i stadgarna är att årsmötet i framtiden kommer att äga rum på hösten vilket gör att det ligger bättre i fas med förbundets största evenemang, att enskilda medlemmar nu får rösträtt på stämman och, sist men inte minst, att förbundet tar tydlig ställning för demokrati, mångfald och öppenhet genom att skriva in dessa värdeord i stadgarna.

De nya stadgarna finns här och den nya styrelsen presenteras här.