Kallelse till extra förbundskongress (årsmöte) den 17 maj via Skype

Styrelsen för Sveriges Film- och Videoförbund kallar härmed anslutna medlemsföreningar till extra förbundskongress (årsmöte)  onsdagen den 17 maj kl 19:30 via Skype. 

Anledningen till detta extra möte är dels att styrelsen har tagit fram ny stadgar för förbundet, dels att välja ny styrelse.

Utgångspunkten för arbetet med SFV:s stadgerevision har varit att göra stadgarna mer välkomnande och inkluderande. Stadgarna har därför kortats ner. Språket har förenklats men också preciserats.

Kallelse och föredragningslista finns här.
Förslag till nya stadgar finns här.

Frågor och förslag är välkomna till johan.groth@sfvforbund.se.

Varmt välkomna!
/Styrelsen genom Johan Groth