Nu öppnas ansökan till SFV filmstipendium!

SFV FILMSTIPENDIUM – BESKRIVNING

2017 erbjuder Sveriges Film- & Videoförbund, i samarbete med studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet, två typer av stipendium som det nu är möjligt att söka! Stipendierna är en nationell satsning och riktar sig främst till er som är på en tidig nivå i ert filmskapande.

Som ny filmskapare stöter man ofta på utmaningar när det gäller att förverkliga sina filmidéer. Goda idéer är en bra början men det kan behövas andra resurser också. SFV och Kulturens vill därför ge nya, talangfulla filmare möjligheten att söka ett stipendium och på så sätt göra det lättare att genomföra och producera sina filmprojekt.

Det finns två stipendietyper. Det första är på 4000 kronor och är tänkt som en snabb insats när ni behöver kvicka resurser. Den andra stipendietypen är på 7000 kronor och filmens arbetsprocess rapporteras som timmar i en studiecirkel.
Det är möjligt att söka bägge typerna, men det går att få max ett stipendium till sitt filmprojekt.

Ansökan till stipendierna är öppen mellan 15 Mars och 15 April.
Besked lämnas i maj. Observera att endast de som blir tilldelade ett stipendium får direkt besked.
Urvalet kommer att ske av SFVs stipendiegrupp vilken utgörs av ansvariga inom förbundsstyrelsen
och beslutet kan inte överklagas.

Ansök här!

Vi söker er som:

– är på en tidig nivå i ert filmskapande

– antingen står i startgroparna för ett nytt filmprojekt, eller håller på med ett pågående filmprojekt som nu behöver en specifik insats (filmprojektet kan vara fiktivt, dokumentärt, experimentellt eller gränsöverskridande)

– har en tydlig idé om hur ni tänker lägga upp arbetet med ert filmprojekt

– gärna samarbetar med andra i er filmproduktion, i ett filmteam eller i den form som passar just ert filmprojekt

– har ett stort intresse för film och en vilja att uppmärksamma filmarbete som sådant

– har ett intresse för att arbeta i föreningsform och/eller studiecirkelformat

– Är över 16 år

Stipendiet är en chans som även omfattar möjligheten att ingå i ett nationellt nätverk för kulturarbetare och därigenom kunna skapa nya kontakter och nå ut över hela landet.

Om du går på en skola så får filmprojektet inte göras som en del av kursplan.
Maxgräns för filmens längd är 35 min

Om oss:

SFV står för Sveriges Film- och Videoförbund och är en ideell organisation som har funnits sedan 1940. Vår främsta uppgift är att främja icke-kommersiellt filmskapande. Vi arbetar efter vårt motto: ”Vi vill att film ska göras av alla, vi vill att film ska handla om alla, vi vill att film ska ses av alla”. SFV har som uppgift att främja filmen inom kulturens värld, vilket vi gör genom att representera filmen i kulturpolitiken. Vi representerar filmen i ax samt Sverige i UNICA. SFV är också medlem i Kulturens Bildningsverksamhet och Föreningen Norden.

Kulturens bildningsverksamhet är ett studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc. Vi utvecklar den ideella kulturen i Sverige. Kulturens är partipolitiskt och religiöst obundet.

Gör din ansökan här på hemsidan. Har du några frågor om stipendiet?

Kontakt:  stipendiet@sfvforbund.se

Varmt Välkommen!

/SFV