Hur påverkas filmen av storregionerna?

Förslaget till sex nya storregioner

Förslaget till sex nya storregioner

I veckan var det dags att skicka in remissvar på delrapport i utredningen om ny regionsindelning (SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län).

Sveriges Film- och Videoförbund har skickat in remissvar där vi bland annat lyfter fram att våra medlemsföreningar är en viktig aktör på regional nivå genom att skapa möteplatser och som arrangör av filmfestivaler, utbildningar och mötesplatser för film- och videointresserade.

SFV påpekar att det idag fins stora olikheter på läns- och landstingsnivå och att detta gör det svårt för våra medlemmar att agera regional nivå.

SFV är tydlig med att utredningen hade vunnit på en analysera kulturfrågorna ur ett bredare perspektiv. En mycket stor del av den kultur som finns i landets olika delar utförs av aktörer inom den ideella kultursektorn. Genom att fokusera på den kultur där landsting och regioner själva har en mer operativ roll riskerar viktiga delar av kulturlivet att falla bort ur analysen (till exempel deltagarkulturen, filmklubbarna och -festivalerna).

Läs hela svaret här!