Kallelse till årsmöte 2016

rsm-te

SFV:s årsmöte kommer att äga rum söndagen den 20 mars kl 14 – 16, Linnégatan 14, Stockholm. Mer information kommer men boka gärna dagen redan nu!

Välkomna!
/Styrelsen