Medlemsförening! Skicka din representant till Kulturens regionstämma!

Vi behöver medlemsorganisationernas engagemang! Vill du eller känner du någon som vill engagera sig i Kulturens regionstyrelser?

Kontakta i så fall respektive sammankallande i valberedningarna:
Mona Jolérus, Region Norr, 070 – 386 89 98
Krister Kallin, Region Mitt, 070 – 418 44 83
Ulf H Svensson, Region Öst, Mejl
Lars Kjellgren, 076 – 265 10 51
Christel L Lunderquist, Region Syd, 070 – 190 17 53)

Anmäl deltagare till Kulturens regionstämmor i mars 2014!
Region Norr i Umeå lördagen den 29 mars 2014
Region Mitt i Örebro söndagen den 30 mars 2014
Region Öst i Stockholm lördagen den 29 mars 2014
Region Väst i Göteborg söndagen den 30 mars 2014
Region Syd i Malmö lördagen den 22 mars 2014 Ur Kulturens stadgar:
”Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.”