Förfalskad film på UNICA festivalen i Österrike.

Luxemburg, december 2013.

UNICA styrelsen får härmed meddela att under den årliga festivalen 2013 i Fieberbrunn, Österrike, inträffade en händelse som är unik i UNICA historia.

Efter påtryckningar från den franska Filmförbundet FFCV, och efter långa diskussioner fram och tillbaka, medgav en filmare att en stor del av hans film var en direkt kopia från den tyska versionen av 2004 års internationella TV-produktion med rubriken ” Genesis II och Människan skapade naturen “. Kopian var komplett både vad avser bild, ljud och kommentarer.

Det handlar om filmen “Meru lebt” av den schweiziske filmaren, Bernhard Girsberger, som presenterades i det officiella Schweizsiska filmprogrammet. Filmen tilldelades en silvermedalj av juryn och Spielberg Award, som sponsras av de österrikiska arrangörerna.

Den berörda personen har lämnat tillbaka sina utmärkelser och filmen har tagits bort från den officiella förteckningen.

Priser som tidigare vunnit i Schweiz av den här filmen har nu återkallats. Det schweiziska förbundet har å sin sida också vidtagit drastiska åtgärder. Filmen togs bort från alla Internet plattformar.

Styrelsen kommer att vid sitt nästa möte behandla frågan om hur sådana händelser, det vill säga förfalskningar, kan förhindras i framtiden.

På styrelsens uppdrag
Georges Fondeur
Ordförande, UNICA