Stor regeländring i UNICA festivalen -Nu kommer proffsen

UNICA arrangörerna har uppdaterat reglerna för festivalen. Den nya regeln ger även unga professionella chansen att medverka i UNICAS filmfestival.
– Det är en nödvändig utveckling för att höja statusen, säger Magnus Elmborg, ordförande i Sveriges Film- och Videoförbund.

I fortsättningen öppnas möjligheten för dig som är ung och yrkesverksam filmare att kunna gå vidare med din film till UNICA festivalen. Den nya regeln ger bland annat studenter i filmvetenskap på högskolenivå chansen att delta med sina examensfilmer. Det nya är alltså att filmer som är gjorda av professionella, och med avsikt att utnyttja dem på kommersiell nivå, nu kommer att accepteras som bidrag på villkoret att den som gjort filmen och medförfattare inte är äldre än 30. Filmaren får dock inte inneha kontrakt med ett produktionsbolag, studio eller TV-kanal.
Kravet på ungas professionella filmer som anmäls som bidrag är att de måste deklareras tydligt på anmälningsblanketter från det nationella förbundet. Endast genom förbundets signatur kan informationen på anmälningsblanketterna klassas som sanningsenliga.
Bra att veta är också att det endast genom att delta i Sveriges Kortfilmsfestival som man har chans att få gå vidare till UNICA festivalen. Varje deltagande nation (ca 30 st brukar delta) har en visningstid på ca 1 timma per land, inklusive tid för omladdning och tid för juryn att göra noteringar. Med ledning av resultatet i Sveriges Kortfilmfestival sätter SFV:s styrelse ihop ett program som får representera Sverige i UNICA festivalen. Förutom placering i den svenska festivalen, så har även möjligheten för åskådare från andra länder att förestå filmen stor betydelse för vilka filmer som går vidare.