Ljudkurs i Örebro

Vi inom ÖFVK (Örebro Film & Videoklubb) har länge pratat om att förkovra oss inom vår hobby. Nu under våren 2012 tog vi tag i saken och arrangerade en Ljus- och Ljudkurs under en kväll. Vi anlitade en filmfotograf som arbetar för SVT i Örebro sedan många år. Det var lyckat att under en kväll få ta del av en så erfaren yrkespersons kunskaper. Han har onek-ligen en fantastisk kunskapskälla att ösa ur och delge andra.

Vi gick igenom ljussättningens grunder, framför allt vad som gäller vid inomhustagningar. Olika belysningsarrangemang demonstrerades, bl a jämfördes de traditionella lamporna    (ex vis Redheads) med de möjligheter som de nya smidiga LED-belysningarna ger. Vi fick se   den traditionella 3-lampsuppsättningen för ex vis intervjusituationer och hur man undviker synliga skuggor genom rätt placering av ljuskällor relativt kamera och intervjuobjekt.

Olika mikrofoners egenskaper och lämplighet i varierande situationer diskuterades, bl a radiomikrofoner, myggor, kondensator- respektive dynamisk variant. Man kan väl också konstatera att SVT inte alltid använder senaste tekniken utan väljer de trygga och beprövade utrustningar som finns. Driftsäkerheten i krävande inspelningssituationer får gå före allt annat.

Föreläsaren gav också exempel på hur yrkesrollen har förändrats under årens gång,  bl a åkte man tidigare ut med både ljud- och kameraman medan man idag får försöka klara både ljud och ljus ensam. Produktionsekonomin är en starkt bidragande orsak till detta.

Under de tre timmar som kursen pågick fick vi åhörare ställa frågor om hur man arbetar professionellt och mycket annat som rör vår hobby. Ett antal av oss tog chansen och ställde frågor.

Vi fick möjlighet att videofilma föreläsningen så att de medlemmar som inte kunde närvara nu får en chans att uppleva kvällen i efterhand.

Som nämnts ovan var det en mycket trevlig och intressant kväll då vi fick lyssna till en person med 30 års yrkeserfarenhet .

Mvh
Bo Gustavsson i ÖFVK