Filmklubbsträff och årsmöte 2012

SFV bjuder in alla medlemmar till Filmklubsbträffen 2012 på Cnema i Norrköping den 12-13 maj. I samband med helgen kommer även SFV:s årsmöte hållas. Läs mer på den här sidan.