Kallelse till extra förbundskongress 12 november

Datum: 12 november 2011 kl 15:00
Plats: Stora Gråmunkegränd 3, Stockholm
Anmälan: info@sfvforbund.se

SFV har under ett par år försökt förnya och omorganisera sig. Nu har vi äntligen nått den punkt då vi kommit fram till ett konkret förslag på hur “nya SFV” ska fungera.

SFV är ett förbund som ska förena föreningar (filmklubbarna) som i sin tur förenar filmskapare. Detta tror vi är väldigt viktigt för filmen i Sverige och för att förtydliga SFV:s uppdrag behöver vi fokusera. Därför kommer SFV att föreslå att medlemsskapet i SFV görs om så att endast filmklubbar kan vara medlemmar. En filmklubb måste bestå av minst 5 personer. Detta betyder att du som är enskild medlem idag antingen måste ansluta dig till en filmklubb i närheten eller så kan du ta initiativ och bilda en egen filmklubb. Vi kommer arrangera träffar om det finns intresse samt göra det enkelt att bilda en egen filmklubb genom en guide med färdiga mallar etc. Möjligheterna om vi jobbar tillsammans är oändliga!

Dock behövs en liten övergångsfas och därför kommer enskilda medlemmar även tillåtas under 2012. Då kommer också SFV kontakta alla enskilda medlemmar och fråga om de inte vill bilda en filmklubb där de bor.

För att förverkliga detta kallar SFV till ett extra förbundkongress lördagen den 12 november kl 15:00 på Stora Gråmunkegränd 3, Stockholm. Självklar bjuder vi på fika och smörgås i samband med kongressen.

Glöm inte anmäla dig till info@sfvforbund.se.

Dokument
Dagordning – Ladda ner
Proposition 1 (ny verksamhetsplan för 2012) – Ladda ner
Proposition 2 (medlemsavgiften) – Ladda ner
Proposition 3 (stadgarna) – Ladda ner
Nya stadgarna – Ladda ner

Ses!

Hälsningar
Styrelsen