SFVs yttrande om EU-kommissionens momsförslag

Idag behöver inte ideella föreningar i Sverige redovisa moms. EU kritiserar Sveriges momsregler och kräver att vi ska anpassa dem till EU:s system. Det skulle innebära att föreningar måste börja redovisa moms, som innebär
krångligare administration och för många ökade kostnader.

SFV lever på ideelt engagemang och allt som ytterliggare krånglar till det för oss är ett hot mot verksamheten. Därför har SFV skrivit ihop och skickat in ett svar på EU-kommissionens förslag.

Du kan läsa SFV:s brev här om du vill.