SFV-festivalens historia

Nu har SFV-festivalen presenterat ett arkiv med tidigare festivaler som finns sparade på Internet. Det är upplagorna fr.o.m 1997 och till idag som finns som som webbsidor. Resten av den 53 åriga historien finns dock bara kvar på papper i förbundets arkiv.

Till arkivet med tidigare festivaler!