15 Mars öppnas anmälan till SFV filmstipendium 2020!

2020 erbjuder Sveriges Film- & Videoförbund sina medlemmar, i samarbete med studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet, två typer av stipendium! Stipendierna är en nationell satsning för SFVs medlemmar och riktar sig främst till er som är på en tidig nivå i ert filmskapande.

Som ny filmskapare stöter man ofta på utmaningar när det gäller att förverkliga sina filmidéer. Goda idéer är en bra början men det kan även  behövas andra resurser. SFV och Kulturens vill därför ge nya, talangfulla filmare möjligheten att söka ett stipendium och på så sätt underlätta lite att genomföra och producera sina filmprojekt.

Stipendietyp 1
Ett stipendium på 7000kr som uppmuntran och stöd, där förstås SFV önskar att den färdiga filmen, när det är dags, anmäls till Sverigeskortfilmfestival 

Stipendietyp 2
Filmproduktion är lärande och kan även bedrivas i studiecirkelform. Detta vill vi tillsammans med Kulturens Bildningsverksamhet uppmuntra med stipendietyp 2 som kräver en arbetsgrupp på minst tre personer.
De stöd som studiecirkeln alstrar utbetalas till stipendeltagarnas filmproduktion två ggr per år mot kvitton kopplat till genomförande. I stipendietyp 2 får du även som ny filmskapare stöd och råd från SFVs filmkonsulent att starta och genomföra din filmcirkel. Stipendiesumma 4000kr.

15 Mars – 15 April är anmälan till SFV filmstipendium öppen!

Filmstipendium – Ansökan