Välkommen till SFV – Sveriges Film & Videoförbund

UNICA 2020 Välkomnar alla filmentusiaster till Birmingham i UK 8-15 augusti

SFV är en ideell organisation som har funnits sedan 1940.
Vår främsta uppgift är att främja icke-kommersiellt filmskapande oavsett nivå.

Vi vill att film ska göras av alla
Vi vill att film ska handla om alla 
Vi vill att film ska ses av alla

      

SFV arrangerar årligen Sveriges Kortfilmfestival, workshops, föreläsningar, inspirationsdagar mm.
SFV hjälper sina medlemmar att hitta finansiering, nätverk och visningsmöjligheter för sina filmer.
SFVs medlemmar anmäler sin film gratis till SKFF och kan årligen söka våra  filmstipendium

Internationellt är SFV medlem i UNICA som i sin tur ligger under UNESCO, där medlemmars filmer kan bli utvalda att tävla om
GULD SILVER och BRONS i fyra kategorier och om det ärofyllda UNESCO-priset
Prix International CICT-UNESCO ”Delmiro de Caralt”
2018 gick det eftertraktade priset till Peppe Andersson och hennes dokumentär
“I Have to Save the World a Little” om den svenska aktivisten Yolanda Aurora Bohm.
Filmen speglar Yolandas poesi, aktivism och engagemang och kamp för ett bättre samhälle