Välkommen till Sveriges Film och Videoförbund

Bli medlem i Sveriges Film och Videoförbund (SFV) ta del av medlemsförmåner och var med oss i vårt arbete för mångfald, jämställdhet och en bred representation inom film.

Gör en minutfilm och anmäl till vår nya festival MINUTFILMSFESTIVALEN.se som arrangeras tillsammans med de lokala filmföreningarna i November!  Karlstad 6/11 Norrköping 13/11 och Helsingborg 14/11. Läs mer här
SFV medlemmar anmäler två filmer gratis. Deadline 30 September!

I samband med Minutfilmsfestivalen gör vi även en minutfilmskurs för nybörjare. Båda arrangemangen är samarbeten mellan SFV och Kulturens Bildningsförbund

 

Sveriges Film och Videoförbund (SFV) är en ideell organisation som har funnits sedan 1940.
Vi arbetar för mångfald, ​jämställdhet​ ​och​ en breddad ​representation inom film.
Vi främjar icke-kommersiellt filmskapande och bygger broar mellan alla som håller på med film oavsett nivå och ursprung. 

Vi vill att film ska göras av alla
Vi vill att film ska handla om alla 
Vi vill att film ska ses av alla

SFV arrangerar årligen Sveriges Kortfilmfestival, workshops, föreläsningar, inspirationsdagar mm.
SFV hjälper sina medlemmar att hitta finansiering, nätverk och visningsmöjligheter för sina filmer. 
Internationellt är SFV medlem i UNICA som i sin tur ligger under UNESCO 
Medlems film som anmälts till SKFF kan få sin film utvald till UNICA
och tävla om GULD, SILVER, BRONS och om det ärofyllda UNESCO-priset   

Swedish Short Film Festival was awarded amongst 35 countries