Vad är SFV?

SFV står för Sveriges Film- och Videoförbund och är en ideell organisation som har funnits sedan 1940. Vår främsta uppgift är att främja icke-kommersiellt filmskapande.

 

Vi jobbar för att:

– Bygga broar mellan alla som håller på med film, oavsett nivå (professionella/studenter/amatörer osv.)

– Främja filmen inom kulturens värld

– Hjälpa våra medlemmar att hitta nätverk, visningsmöjligheter för sina filmer och finansiering, samt ge dem möjligheten att lära sig mer om filmskapande, filmen som konstform och filmindustrin

– Minska klyftan mellan amatör och professionell filmskapare

– Sprida kunskap om filmskapande, filmskapare och film

Vi gör detta bland annat genom att:

– Årligen arrangera Sveriges Kortfilmsfestival

– Dela ut 10 filmstipendium / år

– Distribuera och visa våra medlemmars filmer vid olika tillfällen

– Anordna inspirationsdagar med workshops, föreläsningar, visningar och mer

– Bygga närverk mellan medlemmar, filmföreningar, organisationer, institutioner, företag, kulturarbetare, filmskolor och andra

– Jobba internationellt med bl.a. nätverkande och visningar

– Arbeta med filmskapande i relation till migration, utbildning och deltagarkultur

– Representera filmen inom kulturpolitiken

– Representera filmen i AX samt Sverige i UNICA

– SFV är också medlem i Kulturens Bildningsförbund och Föreningen Norden

 

Om du vill bli medlem i SFV kan du bli det här på hemsidan. Det kostar 100 kr/år.

Om du är yrkesverksam kan du också bli medlem i OFF, FRF eller WIFT.

 

Vi vill att film ska göras av alla

Vi vill att film ska handla om alla

Vi vill att film ska ses av alla