Internationellt

SFV representerar Sverige inom den icke-kommersiella filmen utomlands, främst genom medlemskapet i UNICA. SFV:s Internationella representant och ansvarig för UNICA är Aase Högfeldt

UNICA – Världsförbundet

UNICA (UNION INTERNATIONALE DU CINÉMA) är sedan 1931 världsorganisationen för alla nationella icke-kommersiella filmförbund. SFV är den svenska representanten i UNICA som i sin tur är representerade i FN-organet UNESCO.
Drygt 30 länder är medlemmar.
UNICAs målsättning är i korthet att ”Promoting Non-Commercial Film & Video Making”
Varje medlemsland erhåller från UNICA varje år en guldmedalj, att delas ut till någon som har gjort speciella insatser för främjandet av icke-kommersiell film i sitt land.
Insatserna kan avse både lokal och nationell nivå.

UNICA – Filmfestivalen

Varje år arrangeras världsmästerskapet i icke-kommersiell film på den internationella filmfestivalen UNICA.
Festivalprogrammet innehåller åtta dagar fyllda av filmvisningar, diskussioner, workshop för unga filmare 18-25 år, invigningsfest, avslutningsbankett men även ett par gemensamma utflykter och middagar för att tillsammans ta del av värdlandets specifika kultur.

UNICA arrangeras varje år av ett värdland och det är en mycket speciell upplevelse att vistas tillsammans med omkring 400 andra filmintresserade i en dryg vecka för att utbyta erfarenheter och se världens bästa filmer från 30 länder.

Sverige har varit värdland för UNICA-festivalen två gånger; 1947 i Saltsjöbaden och 1990 i Västerås.
UNICA 2017 var värdlandet Tyskland och UNICA 2018 gick av stapeln i Tjeckien.
UNICA 2019 kommer att äga rum i Nederländerna och UNICA 202o är förlagd till UK.

Varje medlemsland har rätt att ställa upp med ett 60 minuters filmprogram inklusive 2 minuters paus mellan varje filmerna.
Filmerna bedöms av en internationell jury på fem personer. GULD, SILVER och BRONS medaljer delas ut i de fyra kategorierna:
Ordinarie klassen, Unga filmare, Filmskoleklassen och ” World Minute Movie Cup”.
Ett av de deltagande medlemsländerna tilldelas priset ”Most Interesting National Programme”
Det mest ärofyllda priset är ”Prix International CICT-UNESCO”Delmiro de Caralt”  som väljs ut från alla deltagande filmer i alla kategorier.

UNICA – World Minute Movie Cup

På initiativ av Sverige införde UNICA infördes 1985 en särskild tävling för 1 minutfilmer ” World Minute Movie Cup” WMMC
En mycket uppskattad del av festivalen och som efter det har idén om minutfilm spridits till många andra länder runt om i världen.  I exempelvis Kroatien görs en Minutfilmfestival varje år sedan 26 år tillbaks.

Läs mer om UNICA på deras officiella webbplats »

Ansvarig för UNICA är